Print

Wat is een psycholoog

Wat is feitelijk een psycholoog?

Een psycholoog is iemand die zich vanuit zijn beroep bezig houdt met de menselijke psyche en diens gedrag. Het zegt dus niets over welke opleiding iemand daarvoor heeft gedaan. Officieel is de term psycholoog sinds invoering van de Wet BIG in 1993 afgeschaft als officiële en beschermde titel.

Vrij gevestigde psychologen hebben een brede diversiteit van opleidingen, richtingen en specialisaties. De ziektekostenverzekeraars worden door de tweede kamer verplicht psychologie in het basispakket te laten terugkomen. Echter het aantal consulten is in enkele jaren tijd van onbeperkt, naar 90 naar 30 en inmiddels naar ca. 6 teruggebracht. Op grond van eisen vanuit de verzekeringen zijn weer aanvullende eisen waardoor er een tweedeling is tussen psychologische behandelingen en coaching, psycho sociale hulp. Dat betekent dat de behandelingen van ons worden vergoedt uit de aanvullende verzekering.

Praktijk Ludwig Tummers
Is gespecialiseerd in toegepaste psychologie op basis van een holistische mensvisie. Dat doen we omdat onderzoeken aantonen dat alleen de cognitieve aanpak veel minder resultaat geeft. Juist een combinatie met niet cognitieve therapieën geeft een hoger resultaat. Artikel Doorbraak Hypnotherapie. prof. dr. Jan M. KeppelHesselink 2009, gepubliceerd in het tijdschrift Teth maart 2010.

Wet BIG

Binnen de gezondheidszorg werken diverse beroepsbeoefenaren. Over de wettelijke bescherming rondom de titel die iedereen mag voeren bestaan wat onduidelijkheden. De wet BIG (Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg) omschrijft een 8-tal beroepen waarvoor uitsluitend de wettelijke titelbescherming geldt.
Dat zijn:

• Apotheker
• Arts
• Fysiotherapeut
• Gezondheidszorg Psycholoog
• Psychotherapeut
• Tandarts
• Verloskundige
• Verpleegkundige

Voor deze beroepen geldt een wettelijke titelbescherming en inschrijving in het BIG register. Daarnaast zijn er nog een aantal titelbeschermingen. voor de medische wereld verder te lezen op wikipedia.

BTW vrijstelling

Op 29 maart 2016 heeft de Staatssecretaris van Financiën het besluit genomen inzake de aanpassing van de BTW-vrijstelling, ook voor complementair werkende therapeuten zonder een BIG-registratie. Dat houdt in dat vanaf 1 juni 2016 Praktijk Ludwig Tummers zoals medici en paramedici BTW vrijgesteld zijn. Daarmee heeft het ministerie van Financieen een president geschapen. Praktijk Ludwig Tummers als behandelaar aan de hiervoor benoemden gelijkgesteld in niveau, kwaliteit enz.