Print

Traumaverwerking

Het verwerken van een situatie, gedachte of gevoel kan op veel verschillende manieren. Om niet in allerlei discussie te vervallen en snel en diep tot de kern te komen zoek ik het feitelijk gedrag of situatie op in iemands leven.

Moeite met het verwerken van een trauma

Een nare of zelfs schokkende gebeurtenis in uw leven kan veel met u doen. Als u beroofd wordt, bij een ernstig auto-ongeluk betrokken bent of slachtoffer bent van een mishandeling, kunt u daar nog een tijd last van hebben. Zeker als de gebeurtenissen lange tijd hebben aangehouden, zoals bij verwaarlozing of misbruik in de vroege jeugd kunt u daardoor grote psychische problemen ervaren.

Spanning of angst

Als u iets traumatisch heeft meegemaakt, kan het zijn dat u zich daarna veel gespannener voelt dan voor de gebeurtenis. Echt ontspannen vindt u een stuk moeilijker. Misschien heeft u last van herbelevingen. Als u op een plek komt of een geluid hoort dat herinnert aan de gebeurtenis, ziet u het weer voor u en beleeft u het opnieuw. Ook in uw slaap kunt u in de vorm van nachtmerries deze herbelevingen ervaren en daardoor slecht slapen. Daarbij kunt u lichamelijk merken dat u hevig schrikt of angstig bent. U gaat bijvoorbeeld sneller ademen, uw hart gaat sneller kloppen en u gaat transpireren.

Dagelijks leven

Door uw trauma is het lastiger uw dagelijkse taken te volbrengen. Doordat uw gedachten afdwalen kunt u zich minder goed concentreren en vergeet u sneller dingen. Op het werk kan dat bijvoorbeeld voor problemen zorgen. Daarbij heeft u minder belangstelling voor uw hobby’s, andere mensen en de toekomst. Het trauma neemt een belangrijke plaats in in uw gedachten en daardoor is er minder ruimte voor andere zaken. U kunt last hebben van een negatief zelfbeeld, sneller de controle verliezen over uw emoties en gedrag en u heeft wellicht meer moeite anderen te vertrouwen. Ook kan het zijn dat u om herbelevingen te voorkomen steeds meer plekken of activiteiten gaat vermijden, wat uw dagelijks functioneren belemmert.

Traumaverwerking

Het verwerken van een situatie, gedachte of gevoel kan op veel verschillende manieren. Om niet in allerlei discussie te vervallen en snel en diep tot de kern te komen zoek ik het feitelijk gedrag of situatie op in iemands leven. De aanzet daartoe wordt in de intake middels metamodelleren gegeven. Ik vraag je heel simpel “Wat is er gebeurd dat je hier zit?”. Niet voor iedereen is het zo gemakkelijk deze vraag te beantwoorden. Of je vind het een goede vraag, of je hebt geen idee waar ik het over heb (hetgeen ook al voldoende is voor mij) dan wel anders. Door het gesprek en gebruik makend van metamodelleren zijn de meeste cliënten enorm opgelucht dat het eruit is en dat ik ze begrijp. Alle uitspraken, lichamelijke gevoelens en emoties passeren direct het toneel. Emoties hebben is dan niet ongewoon. De verwerking van het trauma is een verschil van wat je onthouden hebt met dat wat er gebeurd is. Het verschil zit hem erin dat je hersenen erop gemaakt is om alle negatieve gebeurtenissen direct te vergeten. Wat je je herinnert is meestal een reconstructie van wat jezelf hebt gefabriceerd. In dit patroon blijf je alleen vaak hangen waardoor je in de problemen komt. We noemen dergelijke patronen overlevingsstrategieën. Door het fysieke met het emotionele middels de woorden en gedachten te verbinden ontstaat een unieke combinatie die je in staat stelt dat wat je lichaam voelt aan ervaring te herbeleven waardoor de kern van de verbannen gedachte ontzenuwd wordt en je enorm opgelucht na 5 kwartier fris en als herboren realiseert. 1 sessie is niet voldoende. Het varieert van 5 tot 9 sessies afhankelijk van persoon, persoonlijkheid en karakter. Nagenoeg iedereen kan met dit principe behandeld worden. Dat komt omdat ik gebruik maak van een breed scala verschillende vormen met eigenlijk eenzelfde inhoudelijkheid. Dit geeft veel flexibiliteit om met totaal verschillende personen ook heel anders van persoon te kunnen werken.

In de reguliere therapie moeten voor hetzelfde proces eerst protocollen en procedures doorgenomen worden om te kunnen diagnostiseren wat er is. Alleen al dit proces kost sessie sen tijd, waardoor je het gevoel krijgt dat niet naar je geluisterd wordt. Hieronder vind je de verschillende indelingen zoals wordt gehanteerd. De opsommingen zijn volledig, maar kunnen in de loop van de tijd verder uitgesplitst of gewijzigd zijn.

Indeling naar de aard van de klachten

 • Lichamelijk en psychosomatische klachten, zoals eczeem, astma, hyperventilatie, pijn (hoofdpijn/buikpijn)
 • Aangeleerde probleemgewoontes
 • Nagelbijten, duimzuigen, haar-plukken, tandenknarsen, snoepen
 • Verwerking van emotionele problematiek of belevingsproblemen zoals:
 • Traumaverwerking, angsten, fobieën, rouwverwerking, agressiestoornissen, pestproblematiek
 • Gedragsproblematiek
 • Drift, destructief gedrag, anti-sociaal gedrag, liegen, stelen, concentratiestoornissen
 • Ontwikkelingsfase–problemen
 • Eetproblemen, slaapproblemen, zindelijkheidsproblemen, motorische problemen, hechtingsproblemen
 • Indeling naar problematiek ingedeeld
 • Ontwikkelingsproblemen
 • Persoonlijkheidsproblemen
 • Seksualiteitsproblemen
 • Verslavingsproblemen
 • Psychologische problemen
 • Stemmingsproblemen
 • Angst en overige problemen
 • Rouw en stervensbegeleiding
 • Pijnbestrijding
 • Gezondheidsproblemen

Ontwikkelingsproblemen

Een ontwikkelingsprobleem komt voor bij kinderen en jongeren en vormt een belemmering in de normale ontwikkeling.

Je kan denken aan de volgende ontwikkelingsproblemen:

• communicatie problemen, zoals stotteren of niet uit je woorden komen;

• Autisme, syndroom van Asperger, PDD-NOS;

• ADHD en ODD;

• gepest zijn en worden;

• eetproblemen;

• tics, zoals het syndroom van Gilles de la Tourette;

• problemen met de ontlasting;

• verlatingsangst, bindingsangst en hechtingsproblemen.

Symptomen

De symptomen en oorzaken kunnen erg verschillend zijn. Ze kunnen ontstaan als reactie op een schokkende ervaring, of worden veroorzaakt door erfelijke factoren of een lichamelijke ziekte. Daarnaast kunnen de omgeving waarin je leeft, alsook de opvoeding een rol spelen.

Persoonlijkheidsproblemen

Bij persoonlijkheidsproblemen kan je het volgende gedrag tegenkomen:

• vreemd of excentriek gedrag, zoals paranoïdie en schizofrenie;

• theatraal, emotioneel of grillig gedrag, zoals borderline en narcisme;

• gespannen of angstig gedrag.

Symptomen

Een persoonlijkheidsprobleem ontwikkelt zich meestal vanaf de kinderjaren. Men is er zelf dus erg mee vertrouwd. Dit verklaart waarom men meestal zelf niet inziet dat er een persoonlijkheidsprobleem speelt.

Voor de omgeving zijn mensen met een persoonlijkheidsprobleem vaak moeilijke mensen. Zij zoeken de oorzaak van problemen niet bij zichzelf, maar gaan er van uit dat hun omgeving niet goed functioneert.

De persoon in kwestie schakelt meestal na langere tijd professionele hulp in. Dan hebben zij vaak al een lange periode van problemen achter de rug. Sommigen zijn wel bekend bij de huisarts, meestal met vage klachten als hoofdpijn of een zenuwachtig gevoel. Ook worden relatieproblemen en problemen op het werk genoemd. Daarnaast hebben veel mensen met een persoonlijkheidsprobleem last van angsten, depressies of verslavingen.

Als iemand met een persoonlijkheidsprobleem een leef-en werkomgeving kiest die bij de eigen persoonlijkheid past, is het mogelijk om ‘normaal’ te functioneren. Iemand die bijvoorbeeld extreem precies en nauwkeurig is, kan goed tot zijn recht komen in een beroep als chemisch analist.

Seksualiteitsproblemen

Bij seksuele problemen kan je denken aan:

• seksuele problemen tussen partners;

impotentie (niet klaar kunnen komen), slappe hebben of houden, frigide;

• seksuele verlangens en fantasieën, al dan niet uitgevoerd;

• lesbiennie en homofilie;

• transsexualiteit.

Symptomen

Ook op seksueel vlak kunnen zich allerlei problemen voordoen. Deze kunnen zeer verschillende oorzaken hebben. Dat kan zich uiten in angst, slecht slapen, depressies.

Problemen kunnen zich voordoen in de relatie (vertrouwen) met je partner, je verlangens (fetisjisme, pedofilie, exhibitionisme, masochisme en sadisme), twijfelen aan je gevoelens (‘Val ik op mannen?’, ‘Val ik op vrouwen?’, ‘Val ik op mannen en vrouwen?’), je ongelukkig voelen in je vrouw- of man zijn (‘Wie ben ik?’, ‘Wat vind ik prettig?’).

N.B.: Natuurlijk worden zowel slachtoffers als ook daders van strafbare feiten vertrouwelijk behandeld.

Stemmingsproblemen

Je hebt een stemmingsprobleem als je gemoedsstemming of emotie ziekelijk is verstoord of niet past bij de situatie waarin je je bevindt.

Symptomen

Je stemming kan depressief zijn, waarbij je gemoedsstemming bedrukt is. Je stemming kan manisch zijn waarbij je stemming als overdreven uitgelaten of ongeremd gezien kan worden. Je stemming kan hypomaan zijn, dat is een milde vorm van manie.

Ook kan hiervan een combinatie optreden.

Angstproblemen

Het gegeneraliseerde angstprobleem (GAS) is een psychische aandoening waarbij de patiënt lijdt aan langdurige buitensporige angstgevoelens en zorgen die moeilijk onder controle te krijgen zijn. Voor wie aan een gegeneraliseerd angstprobleem lijdt, staan de frequentie, intensiteit en duur van de zorgen niet in verhouding tot hun feitelijke bron. De optredende spanningen staan de dagelijkse gang van zaken in de weg.

Symptomen

De persoon in kwestie maakt zich vaak zorgen over werk, geld en gezondheid (ook van anderen). Ook maakt iemand zich vaak overmatig veel zorgen over op tijd zijn voor afspraken, het schoonhouden van het huis en de ordelijkheid van de werkplek.

Er zijn ook lichamelijke symptomen: afkoeling, klamme handen, hyperactiviteit, moeite met slikken, problemen met het maag-darmkanaal, diarree, schrikachtigheid, spierspanningen, misselijkheid en zweten.

De persoon in kwestie wordt bovendien snel moe en heeft slaapproblemen, is regelmatig snel geïrriteerd en klaagt over een gespannen gevoel.

Er moet altijd rekening gehouden worden met eventuele andere angstproblemen, zoals een paniekprobleem, een depressieve probleem, of misbruik van drugs of geneesmiddelen.

Gezondheidsproblemen

Iedereen kent dat wel, zo’n periode dat je niet lekker in je vel zit. Vaak uit zich dat in lichamelijke klachten, zoals vermoeidheid en hoofdpijn, zonder aanwijsbare oorzaak. Je grijpt een extra vitaminepilletje en slaapt een keer extra lang uit. Wellicht heeft dat het beoogde effect. Zo niet, dan stap je misschien naar de huisarts om te kijken of je iets onder de leden hebt.

Symptomen

Maar als er fysiek niets te vinden is en de lichamelijke klachten houden aan, wat dan? Dan is de kans groot dat je letterlijk ziek bent door omstandigheden. Er ligt dus een ándere oorzaak ten grondslag ligt aan de lichamelijke klachten. Een oorzaak die we op geestelijk en emotioneel gebied moeten zoeken. Lichaam en geest werken immers nauw samen. Als je lang onder spanning staat, een zware of moeilijke tijd doormaakt of er dingen gebeuren waar je geen grip op heeft, dan zal dat vrijwel altijd gepaard gaan met lichamelijke klachten.

Psychosomatische klachten zijn klachten die zich weliswaar lichamelijk uiten maar een emotionele oorzaak hebben.

Rouwbegeleiding

Vanaf het moment dat een “slecht-nieuws” boodschap is meegedeeld, zoals tijdens een ziekteproces of na het verlies van een dierbare, kun je in een rouwproces terechtkomen. Veel mensen zijn in staat om een manier te vinden om met hun verlies om te gaan, maar ondersteuning en enige kennis over wat zich kan voordoen tijdens een periode van rouwverwerking kan ondersteunend zijn.

Symptomen

In een rouwproces kunnen de volgende gevoelens aan de orde komen:

Ontkenning

Woede

Marchanderen (onderhandelen/ geven en nemen)

Depressie

Aanvaarding

Afspraak maken

Natuurlijk ga je een afspraak maken. Telefonisch 0102807275 of 0641570651 en gelijk een afspraak maken.

Ludwig-Tummers-natuurgeneeskundige-psycholoog-UK Treatment sessions can also be given in the English or German language!

Ludwig-Tummers-natuurgeneeskundige-psycholoog-Germany Behandlungen können auch im Englisch und Deutsch gegeben werden!