Print

Stijfheid en gewrichtspijn

pijnbestrijding en pijnstillers of pijnbehandeling middels hypnotherapie.

Adrenaline is misschien wel het vitaalste hormoon (naast melatonine) binnen de hiërarchie van biologische prioriteiten. Adrenaline maakt het mogelijk om te blijven functioneren in stresssituaties. Vluchten is één van de door adrenaline gereguleerde gedragskenmerken. Een tekort aan adrenaline veroorzaakt o.a. uitputting, apathie en spierstijfheid.

Pijn (waaronder chronische zoals gewrichtspijn) is een symptoom van een groot aantal ziektebeelden. Acute pijn is een symptoom dat hoort bij een evolutionair oplossingsproces; de wondhelingsreactie. Deze reactie brengt een aantal onaangename symptomen met zich mee, waaronder pijn, zwelling, roodverkleuring, warmte en verminderde bewegingsmogelijkheid. Deze symptomen worden vaak behandeld als ziektebeeld; niets is minder ver van de waarheid. De genoemde verschijnselen horen bij het proces van resoleomics en zijn voor een groot deel zelfs een teken dat de acute wond/ontstekingsreactie prima afloopt: ‘Pus bonus et laudable’. Jammer genoeg zijn de inzichten over evolutionaire geneeskunde nog niet algemeen doorgedrongen binnen de huidige mechanistische geneeskunde. Chronische pijn en pijnsyndromen vragen om een integrale behandeling op het niveau van zowel de fysiologie, de emotie, de cognitie en waar nodig de omgeving. De mythe dat chronische pijn wel even met een bepaald medicijn wordt weggenomen is allang achterhaald. Chronische pijnbehandeling vraagt om interventies via het bovengenoemd metamodel. Conventionele interventies beperken zich veelal tot het gebruik van NSAID’s, morfine en tricyclische antidepressiva. De complementaire geneeskunde maakt gebruik van substanties die maar nauwelijks voldoende potent zijn om als een echte pijnstiller beschouwd te kunnen worden. Toch kunnen combinaties van voedingsmiddelen die actieve bestanddelen bevatten met een synergistisch effect beschouwd worden als evidence based medicine met een specifieke werking.

Hiervoor verwijs ik u verder naar pijnbestrijding en pijnstillers of pijnbehandeling middels hypnotherapie.