Print

Statinen

Statines
Deze middelen zijn al meerdere jaren de best verkopende medicijnen, omdat ze een miraculeus geneesmiddel zouden zijn tegen een hoog cholesterol en hartziekten. Helaas heeft het wondermiddel ook een paar bijwerkingen zoals een verhoogd risico op diabetes, leverziekten, hersenbeschadiging, spierweefsel afname en zelfs vroegtijdig overlijden. Zomer 2015 is een onderzoek uit Schotland teruggefloten die deze lange termijn bijwerkingen behoorlijk benadrukte. De FDA heeft hier ook voor gewaarschuwd, maar afgezien daarvan is door de lange lijst van bijwerkingen en de geringe preventieve werking het medicijn zo goed als waardeloos. Alleen de specialisten staan met de rug tegen de muur.

Statines zijn onder andere bekend onder de namen: Simvastatine (Zocor®), Pravastatine ook bekend als Selektine, Atorvastatine met merknaam Lipitor®, Rosuvastatine (Crestor®), Fluvastatine (Lescol®). Cerivastatine (Lipobay®) is in 2001 van de markt gehaald vanwege ernstige en dodelijke bijwerkingen.

 

Cholesterol, LDL, VLDL en triglyceriden

Algemeen wordt aangenomen dat cholesterol iets slechts is. Niets is minder waar. Cholesterol (in de vorm van cholesterine) is de voorloper van een grote groep aan vitale stoffen binnen het menselijk organisme. De geslachtshormonen, cortisol, prolactine en vitamine D zijn enkele van die stoffen. Van belang voor de gezondheid in het algemeen en voor het hart- vaatstelsel in het bijzonder zijn LDL-, VLDL- en triglyceriden-gehaltes. Een belangrijke rol binnen de lipidestofwisseling is weggelegd voor het enzym 3–hydroxy-3-methylglutaryl-CoenzymA reductase (HMG-CoA reductase).

HMG-CoA reductase zet 3 moleculen acetaat om in cholesterol via de vorming van mevalonzuur.

Acetaat HMG-CoA Mevalonzuur Cholesterol HMG-CoA reductase

Ubiquinon (co-enzym Q10)

HMG-CoA reductase is verder verantwoordelijk voor de vorming van Q10; een stof van vitaal belang voor de mitochondriale functie van alle cellen en in het bijzonder van cellen van aerobe weefsels (o.a. centrale zenuwstelsel). De meeste cholesterolverlagende middelen (statines) oefenen hun werking uit via remming van HMG-CoA reductase. Vermindering van de cholesterolgehaltes in de cel verhoogt het aantal LDL-receptoren op de cel waardoor meer LDL opgenomen kan worden. Het grote probleem is, dat Q10-productie vermindert waardoor tot en met myocard-infarcten kunnen ontstaan.

Cholesterolproductie kan via natuurlijke weg worden geremd door een aantal voedingsstoffen: Tocotriënolen vooral uit gerst en haver (α-Tocopherol, α-Tocotrienol, γ-Tocotrienol, δ-Tocotrienol), via directe remming van HMG-CoA reductase
Niacine, via directe remming van HMG-CoA reductase

Alliine uit knoflook via directe remming op HMG-CoA reductase Lovostatine in schaaldieren, via directe remming op HMG-CoA reductase

Andere cholesterolverlagende interventies hebben invloed op de absorptie van cholesterol in het maagdarmkanaal (uien, knoflook) verhoogde uitscheiding via galzouten (silymarine uit artisjokken) en stimulatie van vitamine-D-productie (pantotheenzuur – vitamine B5).

Bron Gezondheidsleer 2013

verdere Basisinfo.

Share, , Google Plus, Pinterest,