Print

Opvoeding, aanleg of erfelijkheid

Evolutieleer als basis voor de juiste voeding

Opvoeding, aanleg of erfelijkheid

Drie factoren die allen een verbinding maken van het oude naar het nieuwe. Op onder meer sociaal, psychologisch en medisch gebied zijn verbanden gevonden. De koppeling met de psyche en de medicinale wereld is inmiddels vastgelegd in DSM5 waarbij het medicament bij de psychologische diagnose. Dat we onze kinderen gewild en ongewild iets doorgeven via het DNA is nu gemeengoed. Dat we ook familie tradities en gewoonten doorgeven alweer wat minder. Daarbuiten zijn maatschappelijke trends en opvattingen ook van invloed op de opvoeding. Weer in een kleiner verband kunnen Problemen met uw partner (eenzijdig of tweezijdig), problemen met uw kind of problemen op uw werk tot moeilijkheden in de opvoeding leiden.

Evolutieleer als basis voor de juiste voeding

Gezondheid is een samenspel tussen genetische aanleg, vroege programmering van de functie van onze systemen en omgevingsfactoren. Het in kaart hebben gebracht van het humane genoom, een immens project dat werd afgerond in 2003 (www.genome.gov), heeft in eerste instantie gezorgd voor een switch naar onderzoek naar genetische factoren als oorzaak van ziekten. Langzamerhand blijkt echter dat maar heel weinig aandoeningen monogenetisch (0,2%) zijn; dit betekent dat als een ziekte een genetische achtergrond heeft dat minimaal meer dan één maar veel vaker tientallen genen een rol spelen. Veel vaker is er sprake van een stoornis in de functie van genen als oorzaak van vooral chronische ziektebeelden. De activiteit van genen wordt bepaald door processen die behoren tot het vakgebied van de epigenetica. Ieder mens is opgebouwd uit 100 triljoen (100 x 1012) cellen. Cellen die allemaal precies hetzelfde DNA- materiaal bevatten met uitzondering van het neurologisch en het immuunsysteem.

Desalniettemin functioneren cellen niet hetzelfde of anders gezegd, cellen met een andere functie zijn anders door een ander activiteitspatroon van het genetisch materiaal. Dit geeft aanleiding tot celdifferentiatie en daarmee voor de ontwikkeling van de pancreas (met pancreascellen), de lever (met hepatocyten), de hersenen (met neuronen en gliacellen), enz. Een differentiatie door epigenetische processen die zorgen voor het aan en uitzetten van genen. Opvallend is dat tussen mensen onderling maar een zeer gering genetisch verschil bestaat, minder dan 1% tussen zwart, wit, rood, Rus, Hollander, Surinamer, enz. (afbeelding 9). Een opvallend klein percentage als men alle mensen op aarde (6,7 miljard) met elkaar vergelijkt. Een groot deel van dit verschil zit in die ene procent genetica en de rest is ook hier epigenetica.

Het standpunt van het Amerikaans onderzoekscentrum laat geen ruimte over voor twijfel: “DNA studies do not indicate that separate classifiable subspecies (races) exist within modern humans”.

Bron: reader Gezondheidsleer 2013

Natuurlijk ga je een afspraak maken. Telefonisch (010) 280 72 75 of (06) 41 57 06 51 en gelijk een afspraak maken.  Je kunt ook via onderstaand formulier aanmelden.  contactpagina. Woon of werk je binnen de driehoek Rotterdam, Utrecht en Tilburg? The Netherlands N.B. Behandelsessies kunnen ook in het Engels en Duits worden gegeven! UK Treatment sessions can also be given in the English or German language! Germany Behandlungen können auch im Englisch und Deutsch gegeben werden!

Stuur ons een e-mail: