Print

Langdurig medicijngebruik

Langdurig medicijngebruik

De meeste cliënten die bij me komen zijn cliënten met klachten die voortkomen uit langdurig medicijngebruik. Wat kan er fout gaan als u veel medicijnen moet gebruiken?

Bijwerkingen
Bijna elk geneesmiddel kan behalve de beoogde werking ook bijwerkingen hebben. Zo krijgen sommige mensen van pijnstillers zoals Ibuprofen maagklachten, en komt duizeligheid voor bij het gebruik van plaspillen. Statine bevattende medicijnen tot moeheid en futloosheid leiden, welke weer leidt tot vocht achter de longen enz. Ritalin tot  een droge mond hetgeen gaatjes in je tanden kan veroorzaken. Stations leiden tot stramheid en moeheid. In een later stadium is de eerste barrière de huid en slijmhuiden zo aangetast dat er wonden en vocht achter de longen ontstaat. Uiteindelijk hartfalen en de dood tot gevolg. Publicatie zomer 2014 Schotse arts is met veel ophef van engelse specialisten weggehaald uit de medische publicatie, omdat er gewoon geen ander alternatief is op dit medicijn in de opvatting. Jammer want een verandering van levensstijl maakt deze statine overbodig binnen een korte periode. Medicijngebruik kan dus leiden tot symptomen die erger zijn dan de kwaal. Door het gebruik van meer middelen tegelijk wordt de kans op bijwerkingen groter en kunnen ze ernstiger zijn.

Wisselwerkingen
Medicijnen die tegelijk worden gebruikt, kunnen invloed hebben op elkaars werking. Hoe meer medicijnen u tegelijk gebruikt, hoe groter de kans hierop.

Zo kan een simpel aspirientje (acetylsalicylzuur) de werking van sommige middelen tegen hoge bloeddruk en hartfalen belemmeren. Bij gebruik van medicijnen tegen trombose kan hetzelfde aspirientje juist de werking daarvan versterken.

Bovendien kunnen de bijwerkingen van het ene middel door de invloed van het andere middel toenemen.

Overdosering of onderdosering
Door verschillende oorzaken kan de dosering van een middel niet (meer) correct zijn.

  • Vanwege de remmende of versterkende werking van een ander medicijn moet de dosering soms worden aangepast. Als de middelen zijn voorgeschreven door verschillende artsen, is het risico dat ze niet op elkaar zijn afgestemd het hoogst.
  • Wanneer u medicijnen door verschillende artsen voorgeschreven krijgt, is er ook het gevaar dat zij beiden een medicijn aan u voorschrijven voor dezelfde aandoening. U krijgt dan te veel medicijnen voor die aandoeningen. Het is daarom verstandig altijd naar uw eigen apotheek te gaan voor uw medicijnen.

Nog meer medicijngebruik
Langdurig gebruik van een geneesmiddel kan bijwerkingen veroorzaken. Soms schrijft de arts dan iets voor om die bijwerking tegen te gaan. Dat is enerzijds prettig, maar anderzijds is het nóg een medicijn erbij, waarmee ook weer iets fout kan gaan.

Vragen?

Stap 1. Uw huisarts en apotheek hebben een volledig overzicht van uw reguliere medicijnen. Kunnen bijwerkingen en controle op dosering uitvoeren.

Stap 2. Maak bij mij een afspraak en neem uw lijst van de apotheek mee naar uw intake.

Stap 3. We brengen het geheel in kaart en bestreken dat met u.

Stap 4. Een behandeling op natuurlijke basis hetgeen kan inhouden dat uw huisarts en specialist verbaasd zullen zijn. Meestal lukt het mij de reguliere tabletten tot 80% te verminderen.