Print

Laboratorium testen

Laboratoriumonderzoek

Een groot gedeelte – ongeveer 80 procent – van de onderzoeken of analyses waar een arts opdracht voor geeft betreft bloedonderzoek. De hematologie – de wetenschap die zich bezighoudt met de fysiologie en pathologie van het bloed en de bloedvormende organen – is uitgegroeid tot een volledige specialisatie. Er kunnen met betrekking tot het bloed een flink aantal testen worden uitgevoerd. Bloed, wat van uiterst groot belang is voor onze lichamelijke gezondheid en welbevinden…In de onderliggende tabel vindt u de door ons verzamelde afkortingen en termen die men op de diverse formulieren voor onderzoek in een laboratorium kunnen voorkomen.

We kennen een aantal verschillende soorten onderzoek

  • algemeen klinisch chemisch onderzoek,
  • beenmerg onderzoek,
  • bloedstollings-onderzoek,
  • DNA onderzoek,
  • endocrinologisch onderzoek,
  • hematologisch onderzoek,
  • immunologisch onderzoek,
  • urine onderzoek.
  • ander onderzoek zoals enzymatische tests, holistische hematologie, microbiologie, multi-elementen haaranalyse, parasitologie en aan het immuunsysteem gerelateerde testen.

Minimum en maximum waarden

De laboratoria worden minimum en maximum waarden voorgeschreven. De referentie waarden of het referentie gebied wordt landelijk vastgesteld. Door politieke invloed zijn de normen verandert. Hierdoor kan er behoorlijk bezuinigd worden op de zorg. Protocollair hoeft een huisarts dan niets te doen.

Andere vloeistoffen en weefsel analyses

Buiten het al eerder genoemde bloed komen er ook allerlei andere lichaamseigen stoffen voor onderzoek in aanmerking. We denken dan aan materiaal zoals ontlasting – de faeces of feces – vocht uit het ruggenmerg, urine, weefsel, sperma en vocht wat verkregen wordt uit puncties in lichaamsholten of gewrichten.
Zie BioResonantie.