Print

Johari Venster

4-kant van Johari

Het raamwerk van Johari  

of 4-kant van Johari

Introductie

Het raamwerk van ‘Johari’  is een handig model om jezelf en anderen te begrijpen. Het model vormt de basis van communicatie en interactie mogelijkheden. Het wordt hier gebruikt om inzicht te geven in de manier waarop er tijdens therapie gewerkt wordt. De Amerikaanse psychologen Joseph Luft en Harry Ingham ontwikkelden dit model in 1955.

Het raamwerk van ‘Johari’

Het model wordt weergegeven als een raamwerk met vier ruiten. Het hele raam vertegenwoordigt de verschillende kwadranten van een persoonlijkheid.Johari vierkant Afbeelding

1 Het eerste ruit: de Arena – waarin de houding, gedrag, emoties, gevoelens, vaardigheden en opvattingen bekend zijn voor jezelf en ook voor anderen.

2 De tweede ruit: de Blinde vlek – Je bent jezelf niet volledig bewust wat anderen zien, horen of voelen, van de signalen die jij uitstraalt. Anderen kunnen jouw anders interpreteren dan je zou willen. Hierdoor kunnen anderen jouw op manieren bejegenen, die je niet kan begrijpen en waar je angstig en onrustig van kan worden.

3 De derde ruit: het Verborgen gebied van geheimen en verborgen agenda’s. Alles wat je voor anderen verborgen wilt houden zit in deze ruit.

4 De vierde ruit: Onbekend terrein – Het door schaamte of schuldgevoelens verdrongen of verborgen gebied. In de populaire wetenschappelijke psychotherapeutische literatuur de schaduwzijde genoemd. In deze ruit zitten de onontgonnen potenties en nieuwe mogelijkheden. Johari vierkant AfbeeldingJohari vierkant AfbeeldingJohari vierkant Afbeelding

Meer levensruimte

Door je eigen Arena te vergroten krijg je veel meer levensruimte. De mogelijkheden tot interactie, samenwerking, aangaan en onderhouden van relaties, plezier in groepsprocessen nemen toe. De arena kan enerzijds vergroot worden door geheimen te delen en anderzijds door je kwetsbaar op te stellen.

Vertrouwen is daarbij een noodzakelijkheid. Dit is wat ik met jouw in de therapie kan bewerkstelligen of waar jij met mij mee aan het werk gaat.