Print

FAQ

Coach of therapeut?

Door vergaande eisen van enkele verzekeraars worden vanaf 01-01-2017 slechts een deel van de hier buiten genaamde coaches, natuurgeneeskundigen enz. vergoedt. Zij worden dus als coach, trainer, therapeut dus niet meer vergoedt. Bij ons heeft u wel een dekking van de kosten, een borg van de beroepsvereniging dat ik actueel ben bij- en nageschoold. Dat ik aan de laatste en hoogste eisen voldoe van mijn beroepsuitoefening. De koepel en de beroepsvereniging behandelen klachten en hebben een onafhankelijke raad van deskundigen die over behandeling en methoden kennis hebben en dergelijke geschillen voor u zorgvuldig zullen toetsen. Hiermee onderscheiden we ons van kwakzalvers en onder de prijs opererende types. Kortom wij zijn sinds 1999 uw betrouwbaarste partner die u maar kunt bedenken.

Aanmelding en start van de sessies

Afhankelijk van de agenda kan vrij snel een afspraak gemaakt worden. Als u enige inschikkelijkheid toont, wordt dat beloond. De secretaresses of bij email aanmelding zal altijd naar uw NAW gegevens, email adres, telefoon en geboortedatum gevraagd. Bij het eerste bezoek moet u een officieel ID en uw verzekeringsplaatje meenemen.

Duur van de therapie

Psychotherapie zal gemiddeld 7 sessies nodig hebben binnen een tijdsduur van 3 tot max 4 maanden.

Sessie

De duur van een sessie is in eerste instantie een uur of minder. In sommige gevallen kan het langer worden, doordat de methode en techniek alsmede de client meer tijd nodig heeft, met een maximum van 30 min.

Vergoedingen

Gelukkig vergoeden de meeste verzekeringen de consulten en sommige ook de supplementen. Nog meer geluk of voorzienigheid heb je wanneer de verzekering 100% of 80% (Menzis en dochters) vergoedt. Bijgaand de lijst met verzekeringen voor zover bij de beroepsvereniging bekend.

Tarieven

Er is een normaal tarief en een gereduceerd tarief. Het gereduceerde tarief is alleen voor kinderen, studerenden en anderen met laag inkomen (aangifte laatste belastingjaar meenemen). De sessies zijn max. een uur met een uitloop van max. een ½ uur. De extra kosten zijn dan per 15 min €20,- met een maximum van 30 min.

Betaling

Direct te voldoen per kas of per pin of mastercard, waarna u een declaratie ontvangt die u bij uw verkering kan indienen.

Overzicht verzekeringen en dekkingen

VNT-overzicht-zorgverzekeraars-2018