Print

Basis persoonlijkheden

Het enneagram is een verzameling van negen verschillende persoonlijkheidstypen. Deze 9 zijn te verdelen in de helt meer vrouwelijke persoonlijkheden en de andere helft meer de mannelijke persoonlijkheden. Ook kennen de persoonlijkheden groepen van 3 typen die bij elkaar horen. Dit noemen we triaden. Elk type kent een vleugel dat links en rechts van deze licht waar je persoonlijkheid unieker maakt ten opzichte van een ander. Zoals in het leven ook is groei je of sta je stil, dan wel je gaat achteruit. Ook dat wordt tot uiting gebracht in de levels. Dus alle aspecten lijken wel op een computergame, maar het is alles behalve een technologisch of trendy hype. Dit persoonlijkheidsmodel is niet aan grillen van trends enz onderhevig en biedt een verbazingwekkend inzicht in je handelen en die van anderen. De vergevorderde kan organisatorisch inzichten genereren.

De periode van conceptie tot ca. het eerste levensjaar bepaald het type die zijn of haar persoonlijkheid domineert.  Aangeboren en andere prenatale factoren bepalen de elementen van ons type. Bijna alle belangrijke enneagram auteurs zijn het op dit punt met elkaar eens zijn — we worden geboren met een dominerend type —**.  Met deze aangeboren oriëntatie leren we ons in de kindertijd aan te passen aan de omgeving. Het is normaal om jezelf te herkennen in alle typen. Slechts een ervan zou je in het oog moeten springen. Deze staat het dichtst bij jezelf. Je basistype van je persoonlijkheid*.

In onze persoonlijkheid weerspiegelt de totaliteit van allerlei factoren van onze kindertijd (inclusief genetica).

Uitgangspunten die gemaakt worden over het basistype zelf zijn:

  1. Mensen hebben een basistype. Je kunt niet veranderen van het ene basistype naar het andere basistype.
  2. De beschrijvingen van de persoonlijkheidstypen gelden in gelijke mate voor zowel mannen als vrouwen.
  3. In de beschrijving van je basistype is een universele beschrijving. Binnen het basistype worden 9 niveau’s van ongezond tot gezond onderverdeeld. Daar kan men in veranderen.
  4. Het enneagram gebruikt voor de type aanduidingen nummers, omdat deze als waarde-neutraal gebruikt worden. Een typenummer op zich omschrijft zelf niet iets positiefs of negatiefs. De nummers zijn een onbevooroordeelde en verkorte manier om een veelheid aan informatie over een persoon aan te duiden, zonder negatief te zijn. Hierdoor is de numerieke volgorde van de typen ook zonder betekenis.
  5. Geen enkel type is beter of slechter dan een ander type. Ieder type heeft zijn eigen persoonlijkheid die bestaat uit unieke sterke en zwakke punten. Sommige typen zijn meer wenselijk dan andere in een bepaalde cultuur, tijdsgeest of groep***. Het kan zijn dat je niet gelukkig bent om een bepaald type te zijn. Als je meer leert over je type, zul je erachter komen dat je net zoals elk ander type jij unieke capaciteiten hebt en elk type ook verschillende beperkingen heeft. Wanneer sommige typen in een samenleving meer gewaardeerd worden dan andere, dan is dat vanwege de antroposofische verschuivingen die die kwaliteiten in die samenleving beloond, niet vanwege een of andere superieure waarde van deze typen.
  6. Het ideaal is om het beste van jezelf te worden.

Enneagram basis tekening_0 Enneagram basis tekening-1

Achtergrond en geschiedenis van het enneagram.