Print

Antipsychotica

Suppletie met onder andere vitamine B6 kan symptomen van bijwerkingen van antipsychotica verminderen.

Naast problemen met het bewegingsapparaat, soms aangeduid als “the Haldol shuffle”, veroorzaken antipsychotica vaak ingrijpende gedragsveranderingen zoals, indifferentie en emotionele vervlakking en afstomping, soms aangeduid als “zombiegedrag”. Gebruikers van antipsychotica die roken hebben vaak de neiging meer te gaan roken of weer te gaan roken als ze daar eerder mee gestopt waren. Nicotine is een acetylcholine-agonist die de productie van dopamine en noradrenaline in de hersenen stimuleert en onderdrukt daardoor de werking van antipsychotica. Bovendien hebben gebruikers van antipsychotica vaak de neiging veel koffie te drinken en te veel en te zoet te gaan eten. Sommige behandelaars raden gebruikers van antipsychotica aan alleen cafeïnevrije koffie te drinken. Aangezien koffie en tabak prijzige genotmiddelen zijn drukt het gebruik van deze middelen vaak zwaar op het doorgaans smalle budget van de patiënt. De klassieke antipsychotica lijken de neiging tot het gebruik van alcohol en drugs te versterken.

Bijwerkingen van klassieke middelen verschillen in bepaalde opzichten van de atypische. Zo veroorzaken de atypische middelen mogelijk vaker gewichtstoename dan de klassieke. Hierdoor hebben patiënten waarschijnlijk meer kans op het ontwikkelen van suikerziekte. Mensen lijdende aan schizofrenie hebben overigens ook zonder gebruik van antipsychotica een grotere kans op het ontwikkelen van suikerziekte. Van de atypische wordt gezegd dat ze minder bewegingsstoornissen zoals tardieve dyskinesie veroorzaken.

Dus het dagelijks leven werkt deze middelen tegen of bevordert gedrag wat ongezond is. Niet alleen B6 is en kan helpen, daarvoor meet ik de persoon door op zeer gevoelige apparatuur middels BioResonantie.

Achtergronden

Psychotisch worden overkomt nagenoeg iedereen in zijn leven. Het helemaal de weg kwijt zijn en niet meer weten wat je doet of in toe staat bent. Vooral dat laatste maakt het een maatschappelijk onbeleefd en onwelkom fenomeen. Bert Hellinger met zijn aanhang van psychiaters legt de oorzaak van een psychose in een ‘verzwegen’ moord van systemische aard. Dit is meerdere keren aangetoond in de forensische psychiatrie en onderzochte patiënten.

In tegenstelling tot een psychose staat schizofrenie. Daarbij gaat et volgens Bert Hellinger en zijn ondersteunende team psychiaters om een leugen waardoor in het systemisch veld het meest bevattelijke niet meer weet wanneer iets waar is of niet waar. Vandaar dat schizofrenie tot een denkstoornis behoort en psychose tot een psychiatrisch toestandsbeeld.

Formeel

Een psychose is een psychiatrisch toestandsbeeld waarbij de patiënt het normale contact met de werkelijkheid, zoals deze door zijn omgeving ervaren wordt, geheel of gedeeltelijk kwijt is.

Symptomen

Bij een psychose spreekt men van positieve en negatieve symptomen. Positieve symptomen zijn symptomen die duidelijk bij iemand aanwezig zijn, zoals hallucinaties en wanen. Het begrip negatief symptoom verwijst naar afwezigheid of vervlakking van iets, bijvoorbeeld emotie, spraak, daadkracht of gedachten.

Schizofrenie (gespleten geest; σχίζω schizo, φρενός phrenos) was de term voor een psychische aandoening binnen het schizoïde spectrum. De aandoening kan gepaard gaan met hallucinaties, paranoia, wanen en denkstoornissen. Er is soms ook sprake van problemen in het functioneren op emotioneel en sociaal vlak.

Symptomen

Een belangrijk kenmerk is dat er tijdens het verloop van de ziekte minimaal eenmaal een psychotische episode is opgetreden. Doorgaans komen deze episoden vaker voor. Ze gaan gepaard met een afwijkende beleving van de werkelijkheid (een afwijkende cognitie), resulterend in onlogische gedachtepatronen, wanen, hallucinaties en in wisselende mate emotionele, denk- en gedragsstoornissen.

Bron: psychose, schizofrenie