Print

Acupunctuur

Acupunctuur

Acupunctuur is zeer effectief

Acupunctuur is zeer effectief voor het behandelen van pijn, chronische kwalen, vermoeidheid, allergieën en vele andere klachten.

Acupunctuur is een chineese geneeswijze die zijn oorsprong ongeveer 3500 jaar geleden heeft gevonden. Uitgangspunt zijn de meridianen die in ons lichaam lopen en een verstoring van de energie die door de meridianen lopen.

Middels naalden (acus) in het lichaam, op de juiste plaats te steken (pungere) kan de behandelaar de energie weer op gang brengen of op het juiste nivo brengen. Meestal wordt er gezegd dat het ‘naalden steken’ niet pijnlijk is. Een echte chinees wil dat het pijn doet. Hoe? Door de naald in te steken kun je de naald draaien (meestal rechtsom) om de werking te versterken. Dan verbijt je je van de pijn. Logisch dat mensen meer en meer voor electro acupunctuur kiezen.  Elektroacupunctuur is in combinatie met een zwakke electrische stroom om het effect te versterken.

Acupressuur werkt zonder naalden waarbij de behandelaar met zijn of haar handen dezelfde acupunten behandeld voor het zelfde effect. Om een merediaanpunt of acupunt goed te stimuleren moet een diepe druk uitgeoefend worden. Een lichte druk die u nauwelijks voelt zal niet werken. We kennen dat allemaal wel. We doen dat ook als we rugpijn hebben. We duwen hard op de plek van de pijn waardoor het nog meer pijn gaat doen maar waarna er snel verlichting komt. Druk uitgeoefend op de juiste acupunten geeft een snel resultaat.

Waarom acupunctuur

Het slikken van pijnstillers en medicijnen is als het lopen op krukken: u blijft er van afhankelijk en gaat toch steeds verder achteruit. Beter is het om weer zelf te leren lopen: met Acupunctuur wordt het probleem bij de wortel aangepakt en krijgt u uw gezondheid weer terug. U kunt bovendien zelf uw genezing bespoedigen doordat u gerichte adviezen krijgt over uw leefstijl en voeding. Op die manier krijgt u uw gezondheid weer in eigen hand.

Acupunctuurbasis is een zeer succesvolle methode die velen hebben geholpen. Zonder bijwerkingen!

Acupunctuur zonder naalden

Hoe fijn is dat. De naalden zeker in het oor kunnen behoorlijk pijn doen. Te veel pijn is stress verhogend en meestal niet goed. Zeker niet in een westerse op winst beluste maatschappij. Dus ik pas electro acupunctuur vooral toe.

Wat kan acupunctuur voor u betekenen

De Chinese Geneeskunde en Acupunctuur richten zich op het herstel van het natuurlijke evenwicht binnen de mens. Hierdoor wordt niet alleen het symptoom waar u last van heeft, maar ook de onderliggende oorzaak aangepakt. Als dat achterwege zou blijven is er grote kans dat u binnen een half jaar weer -schijnbaar andere- klachten krijgt, die niets anders zijn dan uitingen van dezelfde onopgeloste oorzaak.

In de westers medische diagnose is er bijvoorbeeld geen duidelijk verband tussen migraine, depressies en spijsverteringsproblemen wanneer iemand gelijktijdig aan deze ziektebeelden lijdt. In de Chinese geneeskunde hebben deze aandoeningen vooral met een slecht functionerende lever-energie te maken. De behandeling heeft dan ook effect op alle drie de ziektes. Door vanuit de kern te werken komt de hele mens weer in evenwicht.

Een ander voorbeeld is pijn onder in de rug, in combinatie met bijvoorbeeld kniepijn, en/of luchtweg aandoeningen zoals astma of hooikoorts, chronische moeheid of bijvoorbeeld faalangst. Al deze zaken hebben meestal te maken met een verzwakte Nier-energie.

Oorsprong en visie

De Acupunctuur is ruim vierduizend jaar geleden in China ontstaan. Door mondelinge en schriftelijke overlevering is een geavanceerde visie en behandeling door blijven ontwikkelen tot de moderne Acupunctuur van nu.

Van oorsprong is de Acupunctuur een onderdeel van de Chinese Geneeskunde, die de mens beschouwt als een onlosmakelijk deel van zijn omgeving. Zowel in de natuur als in de mens zelf wordt de samentrekkende ‘Yin’ kracht en de uitdijende ‘Yang’ kracht onderscheiden. Alle verschijnselen in natuur en mens zijn te beschouwen als elkaar opvolgende stadia van de vijf elementen: Vuur, Aarde, Metaal, Water, Hout.

Als we in goede gezondheid verkeren is er sprake van een dynamisch evenwicht tussen ons Yin en ons Yang, en tussen elk van de 5 elementen. Door invloeden van buiten: weer, stress, omstandigheden, of van binnen: geestelijke problemen, emoties, zorgen, kan dit evenwicht verstoord raken. Wanneer dit evenwicht langere tijd verstoord blijft leidt dat uiteindelijk tot ziekte.